Welkom op je nieuwe opleiding!

Welkom op je nieuwe opleiding, welkom bij Landstede! We hebben enorm veel zin om er samen met jou geweldige jaren van te gaan maken!

In de eerste weken van je nieuwe opleiding komt er enorm veel op je af. Dit artikel bevat de belangrijkste dingen die je moet weten. Niet alle informatie is even gedetailleerd, die informatie staat elders op deze site of krijg je van je coach. Maar het is een handige vraagbaak voor de belangrijkste zaken. Hier komen ze!

Lestijden
Je hebt vijf dagen in de week les: van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur. Dinsdagmiddag heb je geen les, maar dien je wel beschikbaar te zijn voor school als dat zo uitkomt (bijvoorbeeld voor bijles of een gesprek). Je hebt dus vrij, tenzij. Let daarop als je afspraken maakt op dinsdagmiddag. Je hebt lessen van 3 kwartier (generieke vakken) of 1,5 uur (andere vakken).

Eerste lesuur: 9:00 uur tot 10:30 uur
Pauze: 10:30 uur tot 10:45 uur
Tweede lesuur: 10:45 uur tot 12:15 uur
Pauze: 12:15 uur tot 12:45 uur
Derde lesuur: 12:45 uur tot 14:15 uur
Pauze: 14:15 uur tot 14:30 uur
Vierde lesuur: 14:30 uur tot 16:00 uur

Periodes
Het jaar is verdeeld in 4 periodes van ongeveer 10 weken. In totaal duurt je opleiding dus 12 periodes. We nummeren door: periode 9 is dus de eerste periode na de zomervakantie in jaar 3. In periodes 5, 6, 11 en 12 ben je op stage (of ‘BPV’). Dit doen we omdat het kan dat jij gaat versnellen of vertragen. De opleiding duurt dus niet voor iedereen precies drie jaar.

Ziek melden
Als je ziek bent, dien je je voor 9 uur ziek te melden via EduArteDaarnaast stuur je een mail aan je coach. Het is netjes om die mail ook te sturen (als cc) aan de docent van wie je die ochtend les hebt. Bij opvallend veel ziekmeldingen krijgt je coach een melding.

Afwezigheid
Studenten die leer- of kwalificatieplichtig zijn, moeten op school zijn. Maar ook als je geen leerplicht hebt, moet je op school zijn: daarvoor heb je getekend in je onderwijsovereenkomst (‘inspanningsverplichting’). Elke les houdt de docent je aanwezigheid bij. Bij ongeoorloofde afwezigheid krijgt je coach een melding. Eventueel volgt een melding naar de leerplichtambtenaar.

Het is daarom belangrijk duidelijk te communiceren met je docent of coach over je afwezigheid. Dus: ziek melden als je ziek bent, bij opdrachten of excursies het formulier invullen, goede afspraken maken.

Doktersbezoek dien je in principe te plannen buiten schooltijd (of op dinsdagmiddag). In bijzondere omstandigheden (huwelijk, geboorte, overlijden, etc) kun je verlof aanvragen. Het formulier daarvoor is hier te vinden: Aanvraagformulier extra verlof

Te laat komen
Je dient om 9 uur in de les te zijn. Wees dus op tijd. Als de docent de deur dicht heeft, wacht je op de gang en kun je eventueel op afwezig komen te staan. De docent kiest op welk moment je binnen kan komen. Is de deur open, dan kun je gewoon naar binnen gaan. Te laat komen kan in je werk niet en dus op school ook niet.

Als je vanwege een lange reistijd of onhandige verbinding haast niet op tijd kán komen, laat het weten aan je coach. Dan kijken we naar een oplossing.

Rooster
Je rooster kun je hier vinden. De info in het rooster (lokaal/docent) is altijd leidend en kan soms veranderen. Check dus regelmatig. In elke periode kun je rekenen op een min of meer aangepast rooster. In de roosters staan docentcodes in de vorm eerste 3 letters achternaam, 1 letter voornaam. Dus JANP voor Pieter Jansen of ANEF voor Fetsje Anema.

LWP’s en TWIXX
Op Landstede staat alles in teken van je toekomstige beroep en jij als toekomstig beroepsbeoefenaar. We geven dus geen lessen ‘omdat het nou eenmaal moet’. Dat is even omschakelen als je net van de middelbare school komt.

Elke periode werken we aan één of meerdere LeerWerkPrestaties of LWP’s. Dat zijn grote opdrachten/projecten, waarvoor je verschillende dingen moet kennen en kunnen. Je sluit een LWP altijd af met een uitgebreide evaluatie.

Om een LWP te kunnen doen, volg je lessen. Die noemen we TWIXX. Het kan een ‘gewone’ les (of lessen) zijn, een workshop, een oefening of wat dan ook. Voorbeeldje: de (verzonnen) LWP ‘Bouw een huis’ heeft verschillende TWIXX’en, zoals ‘Ontwerpen’, ‘Metselen’ en ‘Verwarming aanleggen’.

eTO
De manier van werken bij Landstede (met LWP’s en TWIXX) noemen we ‘Talentvol Ontwikkelen’. eTO (‘Electronisch Talentvol Ontwikkelen’) speelt daar een belangrijke rol in. In de webapplicatie eTO kun je bijna alles rond je studie terugvinden: je beoordelingen, je evaluaties, je leermeter, de LWP’s en TWIXX en je dossier. eTO is dus de spil in je opleiding.

Deze infosite is er voor je gemak: het is makkelijker om hier bepaalde info te vinden. Maar alle ‘officiële dingen’ gaan via eTO.

Werken aan opdrachten buiten school
Ons vak speelt zich voor een groot deel buiten school af. Daarom zul je regelmatig op pad gaan om een opdracht te maken. Soms mis je daardoor reguliere lessen- maar dit altijd in overleg! Je coach legt uit hoe het werkt. Alleen na goed overleg en goede communicatie is je afwezigheid niet ongeoorloofd. Dit geldt niet voor opdrachten waarbij je binnen de duur van een les met zijn allen buiten bezig bent.

Jaarplanning
We werken met een jaarplanning in Excel, die je hier kunt vinden. De informatie in dit document is in principe leidend, maar overleg bij twijfel.

Vakanties
De vakanties kun je vinden in de jaarplanning.

Appgroep
We maken gebruik van een appgroep voor mededelingen en leszaken. Liever de appgroep niet gebruiken voor grappen of geklets. Belangrijke dingen overleg je beter per e-mail.

Planning
Een goede planning maken is nog niet zo makkelijk. Zeker niet als je veel opdrachten krijgt die over meerdere weken (of maanden) lopen. Als je merkt dat je snel in de knoop komt met je agenda of je werk moeilijk afkrijgt, is het wellicht fijn om wat extra te trainen met plannen. Landstede heeft daarvoor een cursus, die je kunt aanvragen via je coach of direct bij het studiecentrum. Tip: wees eerlijk naar jezelf als je slecht bent met plannen en meld het. Liever nu wat extra werk dan straks enorme achterstanden!

Ouders/verzorgers
Ben je nog geen 18? Dan mogen je ouders ‘meekijken’ met je opleiding – ze krijgen bijvoorbeeld toegang tot je cijfers en je dossier. Dat zijn we wettelijk verplicht. Maar ook als je ouder bent, betrekken we ouders en verzorgers graag bij je studie. Ze kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief, die een paar keer per jaar verschijnt.

Ondersteuning van het SAB
Soms is school extra moeilijk, bijvoorbeeld als je last hebt van een leerstoornis of lastige thuissituatie. Student Advies en Begeleiding (SAB) is er op dat moment voor jou. Je coach kan je aanmelden bij het SAB, maar je kunt er ook zelf om vragen bij je coach. De ondersteuning is er om jou te helpen!

Studiecentrum
Krijg je je werk steeds vaker niet af? Is thuis studeren moeilijk door de thuissituatie? Of heb je extra oefening nodig met de reguliere vakken? In het Studiecentrum krijg je hulp op maat. Aanmelden kan je doen via je coach.

Vertrouwenspersoon
Pesten, problemen thuis, geldzorgen of ruzie met een leraar: soms wil je je verhaal doen en zeker weten dat het geheim blijft. De vertrouwenspersoon is er voor je. Op het Stadionplein is Mariëlle de vertrouwenspersoon. Je kunt mailen of aanspreken voor een afspraak.

Coach
Je coach is je vaste aanspreekpunt in de opleiding, je mentor. Hij/ zij kan je helpen met allerlei vragen en volgt je de hele studie door. Je hebt regelmatig een gesprek met je coach. Jij en je ouders kunnen altijd contact opnemen met de coach.

Coachgesprek
Een coachgesprek heb je een paar keer per jaar, in sommige situaties wat vaker. Je kunt ook zelf een gesprek aanvragen. Die gesprekken gaan over je studie(voortgang), je loopbaan en eventueel ook over eventuele problemen die het studeren moeilijker voor je maken.

Werkschouw
Aan het eind van elke periode volgt een werkschouw. Dan kun je laten zien wat je allemaal hebt gemaakt in die periode en voeren we ook een gesprek over je voortgang. Twee keer per jaar vullen we tijdens de werkschouw ook de leermeter in.

Leermeter
De leermeter is je ‘rapport’. Per kerntaak/werkproces vullen we hierop in hoe je ervoor staat. De leermeter loopt van niks naar ‘beroepsbekwaam’. Als alle werkprocessen op beroepsbekwaam staan, heb je de opleiding afgerond.

Printen/scannen
Je kunt printen met je pasje. Handleidingen liggen bij de printers. De site om je documenten naartoe te sturen is hier te vinden. Om geld op je pasje te zetten gebruik je een aparte site, waar je met iDeal kunt betalen.

Je pasje
Je pasje is nodig voor printen en kopieren en om te laten zien dat je student bent bij Landstede. Zorg dat je hem altijd bij je hebt.

Eten en drinken in het lokaal
In de lokalen mag je niet eten. Een flesje water is geen probleem.

Koffie en kantine
Je kunt gebruik maken van de koffieautomaat en snoepautomaat met je pinpas (contactloos betalen). In de kantine kun je broodjes, soep en fruit kopen. Ook daar kun je alleen betalen met je (contactloze) pinpas.

Lift
De lift is alleen toegankelijk met een sleutel. Als jouw situatie daarom vraagt, kun je bij je coach een liftsleutel aanvragen.

Studiepunten, cijfers, beoordelingen
Bij Landstede werken we niet met studiepunten, weinig met cijfers en weinig met toetsen. Dat is even overschakelen als je net van de mavo komt. We houden je vorderingen natuurlijk wel goed bij, in de context van je toekomstige beroep. Je vorderingen zien we tijdens de werkschouw, waar je laat zien wat je hebt gemaakt en we bespreken hoe je leerhouding is. We verschuiven (twee keer per jaar) de leermeter op basis van je vorderingen. Soms kiezen docenten bij een opdracht wel voor een beoordeling in de vorm van een cijfer.

Je eigen blog
Op je eigen blog oefen je al met regelmatig publiceren voor een publiek. We zien aan je blog ook of je serieus met je (toekomstige) vak bezig bent. Veel opdrachten mag je inleveren via je blog, maar dat is niet zo bij alle docenten. Om iets in te leveren is het alleen plaatsen op je blog trouwens niet voldoende: je plaatst je werk ook in eTO of mailt de docent. Lees meer over (de regels van) je eigen blog op deze pagina.

LLB

LLB staat voor Landstede Loopbaan en Burgerschap. Het is een verplicht onderdeel van elke mbo-opleiding. Aan het eind van je opleiding voer je een gesprek over je groei als burger. Daarvoor gebruik je verschillende opdrachten die je in de loop van je studie maakt.

Contact met je coach
Je kunt bij je coach terecht met (bijna) al je vragen over je opleiding, vakken of stages. Ook kun je hem of haar vertellen als het niet zo goed gaat met de studie of met jezelf. Een paar keer per jaar heb je een coachgesprek over je studie en je loopbaan. Zo’n gesprek kun je ook zelf aanvragen.

Je kunt je coach appen, maar liefst alleen bij dringende zaken. Buiten werktijden kan het soms even duren voor je antwoord krijgt, want je coach heeft geen 24-uursdienst. Per mail kun je al je andere vragen stellen.

Studentmail
Je krijgt een mailadres van Landstede. Alle communicatie van je docenten gaat via dit mailadres. Je kunt het eenvoudig koppelen aan je laptop of je mobiel. Ook kun je ervoor kiezen de mail door te laten sturen naar een ander adres. Het grote voordeel is dat je via de Landstede-mail ook makkelijk de gegevens kunt vinden van docenten of andere studenten.

Connect en OneDrive
Voor studenten is een Sharepoint-omgeving gemaakt, die we bij Landstede Connect noemen. Daar plaatsen docenten documenten (zoals Powerpoints) die je wellicht nodig hebt. Je kunt ook gebruik maken van je eigen OneDrive, om je bestanden op te slaan. Dan staan ze altijd veilig.

Microsoft Office
Je kunt als student gratis een complete versie van Office downloaden. Je coach weet hoe.

Boekenlijst MR17
Je dient aan te schaffen:
– Basisboek Journalistiek, Kussendrager ea., vijfde druk

Adobe Creative Cloud
Het Adobe-pakket bevat alle software voor multimedia-toepassingen, waaronder Photoshop, Premiere en InDesign. Het pakket kun je als student met korting kopen. Dat doe je bij Surfspot.

Laptop
Je moet een laptop hebben en die in principe altijd bij je hebben. Tijdens instructie van de docent doe je je laptop dicht. Soms wil een docent zelfs dat je de laptop even in je tas doet. Heb je geen laptop, dan kun je er een lenen bij de uitleenbalie.

Mobiele telefoon

Komt nog

Excursies

Komt nog

BPV (Stage)

Komt nog

Uitleenbalie

Komt nog

Ontruiming en BHV
Als je de slow-whoop sirene hoort, ga je rustig maar direct naar buiten. Kijk waar de nooduitgangen zitten en volg aanwijzingen van BHV’ers (met geel hesje) altijd direct op.

Sportdagen
Op de jaarplanning vind je de data van de sportdagen. De sportdagen zijn verplichte lesdagen.

Bijzondere schooldagen
Onze opleidingen zijn goed vertegenwoordigd op het Bevrijdingsfestival Overijssel op 5 mei. Dit jaar valt BFO op een dinsdag. Dit is bij wijze van uitzondering dus in principe een schooldag. Die compenseren we op een moment in de week na 5 mei. De week ervoor is vakantie.