Coaching

Tijdens de opleiding heb je een coach. De coach is jouw aanspreekpunt bij vragen over de opleiding en studievoortgang. Tijdens de coachlessen bespreek je bijvoorbeeld je portfolio en je betrokkenheid.

Samen met je coach maak je een plan waarin je zet wat je wilt leren en hoe je dat gaat doen.

Vooral tijdens fase 1 van de opleiding helpt je coach je wegwijs te worden in de opleiding en het werken met Talentvol Ontwikkelen. Je kunt bij hem of haar terecht met al je vragen. Soms zijn er coach- activiteiten in de coachgroep, maar daarnaast zul je ook regelmatig een individueel gesprek hebben. In fase 2 van de opleiding zal de coach jou helpen bij het maken van keuzes in je loopbaantraject. Tijdens de afstudeerfase zal de coach ook een belangrijke rol spelen.

Gedurende je hele opleiding zijn er diverse vakspecialisten die jou begeleiden in het proces vakman/vakvrouw te worden. Ook van deze vakspecialisten krijg je feedback die jou helpen in jouw ontwikkeling.

Jouw coach heeft veel taken. De taken bestaan bijvoorbeeld uit:
–          het introduceren van de student in de opleiding;
–          het aanleren van beroepsvaardigheden;
–          het bespreken van de beroepsvaardigheden met elke student afzonderlijk
–          het bijhouden, bespreken en adviseren van de ontwikkeling van de student.

Soms loopt het in je studie niet helemaal naar wens. Je coach zal samen met jou kijken welke oplossing dan het beste is. Het SAB (Student Advies en Begeleiding) kan daarin een steun zijn.

De coaches van mediaredactie:

MR19A: Pieter
MR19B: Meike
MR18: Pieter, Meike, Ivette
MR17: Annelies
MR speciale route: Ivette