Beroepscompetenties

Naast de kerntaken en werkprocessen waar je aan werkt, moet je ook werken aan meer algemene compententies die belangrijk zijn voor het beroep. Je moet aan het eind van je studie ook bewijzen dat je hierin vorderingen hebt gemaakt.

Het gaat om de volgende 12 competenties, die zijn onderverdeeld in verschillende subcompetenties:

Zelfstandig werken

Samenwerken (intern en extern)

 

Proactief zijn, op zoek naar nieuws en informatie

Opvolgen en uitvoeren van instructies

Nieuwsgierig en nieuwssensitief

 Onderzoekende houding

 

Inventief (inspelen op nieuwe-media-toepassingen)

Omgaan met hectiek op redactie en wijzigingen in afspraken

 

Inzet creativiteit bij communicatie en bereiken juiste doelgroep

Integer/kritisch/onafhankelijk

Eerlijk en betrouwbaar

 

Vertrouwen door mediaconsument Ik ben nog niet bezig met de vertrouwensband van mij met mijn lezer. Ik vind het moeilijk om het belang daarvan te beschrijven. Ik probeer mijn lezer eerlijk te informeren, maar publiceer ook nog wel eens iets dat ze beter niet kunnen weten Ik ben betrouwbaar en mijn lezer kan daar op rekenen. Soms Mijn lezer heeft kunnen merken dat ik te vertrouwen ben. Ik kan dat bewijzen en er openheid over geven naar mijn lezer.
Vertrouwen door externen/bronnen Ik kan aantonen dat bronnen blij zijn met mijn
Vertrouwen door collega’s en werkgever
Nadenken over het belang van eerlijke en betrouwbare berichtgeving Ik kan

 

Bewust van ethische dilemma’s

 

Ik ken de ethische dilemma’s die bij redactioneel werk komen kijken