BPV – Alle info op een rij

 • De BPV loopt in principe van maandag 3 september 2018 tot en met vrijdag 8 februari 2019.
 • De terugkomdagen zijn op 15 oktober en 10 december 2018.
 • Het betreft een meewerkstage: de student ‘draait mee’ in de reguliere werkzaamheden van het bedrijf.
 • Het is een stage Mediaredactie, primair moet de taak zijn: ‘content maken’ (op welke manier dan ook).
 • Er zijn minimaal drie contactmomenten met Landstede: telefonisch aan het begin en eind van de periode en één bezoek. Er is géén eindbezoek. Indien er, bijvoorbeeld vanwege problemen, toch behoefte is aan meer bezoeken, kun je contact opnemen met de begeleider vanuit Landstede.
 • Studenten volgen de tijden/het rooster dat gangbaar is bij een fulltime werknemer. De stage-uren worden bijgehouden door de student en door u ondertekend. Er is een minimum, maar dat is geen richtlijn voor het totaal aantal uren. Thuiswerken is bij uitzondering toegestaan, maar mag niet de basis van de stage vormen.
 • Studenten hebben recht op minimaal tien vrije dagen in de periode van zes maanden. Deze dagen zijn in overleg zelf in te plannen. Studenten volgen dus niet het vakantierooster van school.
 • Studenten werken tijdens hun stage ook aan enkele opdrachten van Landstede en het stageverslag.
 • Voorafgaand aan de stage bespreekt u het wel of niet bieden van een stagevergoeding.
 • De stageterugkomdagen tellen niet als vrije dagen en mogen worden afgetekend als stagedagen waarvan de uren meetellen.
 • De eindbeoordeling is in handen van Landstede.
 • De student is verzekerd voor aansprakelijkheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de BPV. Voor details kunt u contact opnemen.